skip to main content
sluta rka
sluta rka

Här kunde det ha stått en motiverande text om att sluta med tobak.

Men eftersom metoderna för att sluta är lika många som antalet rökare eller snusare föreslår vi att du låter oss hjälpa dig att hitta de råd och den metod som fungerar för just dig. Välkommen in på vår sida eller ring oss.

Sluta röka

Tolksamtal på remiss med Sluta-Röka-Linjen

Nu kan du som arbetar i vården remittera eller hänvisa dina patienter som önskar tobaksavvänjning via tolksamtal till oss. Läs mer här.

Hitta ditt sätt

Vare sig du är storrökare, feströkare, snusare eller redan har slutat kan du ringa Sluta-Röka-Linjen. Här får du råd och stöd individuellt anpassat för dig och dina behov. Vi som svarar är kvalificerade tobaksavvänjare och samtalet till oss är gratis.

Våra ordinarie öppettider är:
Måndag-torsdag 9-20
Fredag 9-16

Välkommen med ditt samtal!

TESTA DIN MOTIVATIONHUR VIKTIGT ÄR DET FÖR DIG ATT SLUTA RÖKA?
1
10
VAD TROR DU OM DIN MÖJLIGHET ATT SLUTA?
1
10
HUR BEREDD ÄR DU ATT SLUTA?
1
10


HUR VIKTIGT ÄR DET FÖR DIG ATT SLUTA RÖKA?

VAD TROR DU OM DIN MÖJLIGHET ATT SLUTA?

HUR BEREDD ÄR DU ATT SLUTA?