skip to main content
sluta rka

Utbildning och handledning

Utbildning till behandlare i linjen löper under ca 30 dagar fördelade på 16 veckor. I utbildningen ingår:

 • 2 dagar grundutbildning i tobaksavvänjning
 • 3,5 dagar utbildning i motiverande samtal + 5 handledningstillfällen på inspelade samtal
 • 4 dagar specialistutbildning
 • Individuell inskolning tillsammans med handledare

Utöver basutbildning sker handledning i grupp alternativt enskilt 1 gång i månaden. Dessutom tillkommer fortbildningstillfällen vid månadsmöten där externa och interna föreläsare bjuds in.

Grundutbildning i tobaksavvänjning

Grundutbildningen består av Stockholms läns landstings utbildning i tobaksavvänjning där följande ämnen tas upp:

Tobaksfakta

 • Tobak i världen
 • Tobaksskador och vinster med tobaksstopp
 • Tobaksdebut och nikotinberoende
 • Snus

Metodik

 • Proschaskas ”Stages of Change”
 • Motivation och samtalsmetodik
 • Individuell bedömning och behandling i praktiken
 • Gruppbehandling
 • Snusavvänjning

Återfallsprevention

 • Abstinens vid tobaksstopp
 • Läkemedel vid tobaksavvänjning

Material och resurser

Motiverande samtal
Utbildningen i motiverande samtal sker i samarbete med Alkohollinjen och är utvecklad specifikt för blivande behandlare på linjerna. Utbildningen behandlar förändringens driv- och motkrafter, olika förhållningssätt anpassade till patientens beredskap till förändring, kommunikationsfärdigheter och praktiska verktyg gås igenom i teori och praktiska övningar.
Specialistutbildning

Specialistutbildningen pågår under 4 dagar i grupp och innehåller genomgång av Sluta-Röka-Linjens behandlingsmodell, material samt rutiner.

Metodik

 • Samtalsmetodik
 • Diagnostisering
 • Slutmål/Delmål
 • Proaktiv behandling (återuppringning)

Teknikträning

 • Telefoni
 • Data
 • Dokumentation
 • Journalhantering
 • E-post, hemsidor, etc.

Inskolning

Inskolningen sker under ca 18 dagar och är individuell. Den är knuten till en eller flera handledare och sker i 6 olika steg för att underlätta inlärning av de olika momenten som ingår vid telefonbehandling i Sluta-Röka-Linjen.

 1. Aktivt lyssnande
 2. Aktivt lyssnande + dokumentation
 3. Öva återuppringningsamtal
 4. Öva återuppringningsamtal + dokumentation
 5. Öva inkomna samtal
 6. Öva inkomna samtal + dokumention